Faaliyetlerimiz

TİLLO BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016 YILI FAALİYET RAPORU

İlçemiz İnanç Turizmiyle Siirt Bölgesinin en önemli yerlerinden biridir Evliyalar Diyarı olarak tanınan ilçemiz 2.191 nüfusa sahip Siirt ilinin en küçük ilçelerinden biridir. Belediyemiz 1958 yılında kurulmuş şu an itibariyle genel idare hizmetlerinde 1 memur ayrıca su , temizlik ve kanalizasyon hizmetlerinde çalışan 30 işçimiz görev yapmaktadır.

Belediyemize ait araç cetveli aşağıya çıkarılmıştır.

1 – Minibüs – Ford 2010 – Faal
2 – Traktör – Massey Ferguson 2012 – Faal
3 – Arazöz – Ford 2015 – Faal
4 – Çöp Kamyonu – Ford 2015 – Faal
5 – Ambulans – Fıat 2007 – Faal
6 – Vidanjör – Ford 2015 – Faal
7 – Kepçe – MST 2015 – Faal
8 – Çöp Kamyonu – Atlas 2014 – Faal
9 – Çöp Kamyonu – Isuzu 2012 – Faal
10 – Süpürge Aracı – Ford 2016 – Faal
11 – İtfaiye Aracı – Mercedes-2006 – Faal
12 – Kamyonet – 2016 – Faal
13 – Cenaze Taşıma Aracı – 2014 – Faal
14 – Damperli Kamyon – Ford 2016 – Faal

Yukarıda tabloda yazılı araçlarımızın periyodik Bakım ve onarımları yapılmaktadır.

1 – ULAŞTIRMA HİZMETLERİ:

Ulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Minibüsümüz mevcut olup, Tillo Siirt arası toplu taşımacılıkta günde 4 sefer yaparak halkımıza hizmet vermektedir. Ulaştırma hizmetleri için 1 personelimiz görevlendirilmiştir.

2 – TEMİZLİK, SU, KANALİZASYON:

a) TEMİZLİK: İlçemizin temizliği için 1 Adet traktör ve 3 Adet Çöp Kamyonu ile birlikte 3 personel görevlendirilmiş olup,her gün ilçemizin çöpleri temizlenmekte ve düzenli olarak dökülmektedir. İlçemizdeki çöp bidonlarının bulundukları noktalar gözden geçirilmiş, görülen eksiklikler tamamlanmıştır.

b) SU İŞLERİ: Su işlerinde 2 personelimiz görevlendirilmiş olup, ilçemize su Belediyemize ait 2 depodan pompalanmakta ve her gün ilçemize su verilmektedir. Su pompaj motorlarının bakımları düzenli olarak yapılmakta muhtelif bakım ve onarım yapılmıştır. Zaman zaman su isale hattımızda patlaklar oluşmakta ve anında müdahale edilmektedir. İsale hattımızın eski olmasından dolayı Çürümüş borular değiştirilmektedir. Bu sebeple sağlıklı bir şekilde su pompalanmakta ayrıca sağlık açısından depolarımız düzenli bir şekilde otomatik olarak klorlanmaktadır. Ayrıca DSİ tarafından yapılan Arıtma tesisi ve yenin su isale şebekesi faaliyete geçmiştir. Şu ana kadar Halkımız su ile ilgili herhangi bir şikayeti olmamıştır. Belediyemiz tarafından Siirt’e bağlı Bağtepe Mahallesi ve İlçemize bağlı Dereyamaç ,İkizbağlar ve Çınarlısu köylerine su verilmekte düzenli su verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İçme suyu projeleri tamamlanmış ve ihale aşamasına getirilmiştir. Hedefimiz 2016 yılında İçme suyu projelerinin tamamlanması ve İlçemizin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulmasıdır.

c) KANALİZASYON: Kanalizasyon işleri için 1 Adet Vidanjör ve 1 Adet Arazöz ve 2 personelimiz görevlendirilmiştir. İlçemizin kanalizasyon şebekesi eski olduğundan dolayı 2016 yılı içinde ilçemizin muhtelif yerlerinde defalarca patlaklar oluşmuş, aynı anda halkımıza rahatsızlık vermemesi için anında müdahale edilmiş ve kapatılmıştır. ilçemiz kanalizasyonunun eski ve yetersiz olması ve Belediyemizin maddi imkanlarının yetersiz olması sebebiyle, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Kanalizasyon Projesi, şehiriçi içmesuyu projesi ve Yağmur suyu projeleri ihale edilmiş ve uygulama projelerine başlanmıştır. Hedefimiz 2017 yılında Kanalizasyon, içmesuyu ve Yağmur suyu projelerinin tamamlanması ve İlçemizin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulmasıdır.

3 – YATIRIM:

Belediye Başkanlığımız tarafından kısıtlı olan imkanlarla İlçemize haşerelere karşı yaz aylarında düzenli bir şekilde ilaçlama yapılmaktadır. Belediyemizce geçen yıllardan bu yana muhtelif Bakanlıklarda 5 Adet projemiz mevcut olup, ilgili Bakanlıklardan ödenek çıkarılması durumunda ilgili projeler hayata geçirilecektir.

1 – TOKİ ile yapılan Kentsel Dönüşüm projesi kamulaştırma çalışmaları bitirilmiş. TOKİ Kapsamında Belediyemiz Hizmet Binasının da içinde bulunduğu 1 Ada komple kamulaştırılmış ve Belediyemize yeni bir hizmet binası ve 1 çarşı oluşturulacaktır. İlgili proje ihale aşamasındadır. (kasım 2017 de ihale edilecek)
2 – IPA Kapsamında Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması projesi uygulama çalışmaları bitme aşamasına gelinmiştir.
3 – İlçemizin muhtelif yerlerinde Parke taşı çalışması yapılmış ve bir çok yerde parke taşı yol onarımları yapılmıştır.
4 – Belediye Başkanlığımıza çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 Adet Yol süpürme aracı Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 Adet Damperli kamyon hibe olarak alınmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
5 – Kale yolu genişliği 5 metreden 15 metreye çıkarılarak 14 cm beton asfalt yapılmıştır.
6 – Hazine mülkiyetinde bulunan İbrahim Hakkı Konaklama Evi için İller Bankası Genel Müdürlüğünce ödenek temin edilmiş ve bakım onarımı kısa zamanda yapılacaktır.
7 – Hassa Hatun yolu istinat duvarları ve yol düzenleme çalışması yapılmış asfalt sezonu açılır açılmaz beton asfaltla kaplanacaktır.
8 – Belediye Başkanlığımıza 1 adet Akaryakıt istasyonu kurulmuş ve bitme aşamasına gelinmiştir.
9 – GAP İdaresine sunduğumuz projeyle Kale yolunun bir kısmına kaldırım çalışması
yapılmıştır.
10 – Bisiklet ve Koşu yolu yapılacaktır (İhale Edildi)
11 – İlçenin bütün altyapı çalışması (Kanalizasyon-İçmesuyu ve yağmur suyu ) uygulama projeleri bitirilmiştir.
12 – İlçemize doğal gaz çekildi.
13 – 50 Kişilik Konuk evi yapıldı.
14 – Tabiat parkı ve kale bölgesinde parklar yapıldı.
15 – Hassa hatun çevre düzenleme projemiz hazır 2018 yılında başlıyoruz.

4 – TURİZM:

İnanç Turizmi ile ünlü ilçemiz ayda bilerce yerli ve yabancı Turistin uğrak yeridir. Belediye olarak Turizmin gelişmesine katkı sunmalıyız. İlçemizde bulunan kale bölgesinde çevre düzenlemesi yapılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanan ödeneklerle İlçemizde muhtelif yerlerde parke taşı döşeme işi yapılmıştır. Kale bölgesinde Tabiat parkı proje ihale edilmiş ve tamamlama aşamasındadır. Hassa Hatun Parkı Çevre düzenleme ve Peyzaj yapım projesi hazırlanmış yardım talebi ilgili Bakanlığa yapılmıştır.
Kale yoluna taş bariyer ve bisiklet yolları yapılması için proje hazırlanmış ve GAP İdaresine yardım talebinde bulunulmuştur.

5 – EĞİTİM:

Halkla ilişkilerde Başkanlığımız tarafından Belediye personeline gerekli talimat verilmiş ayrıca halkın sorunlarının dinlenmesine yönelik olarak hafta içi her gün halkın sorunları dinlenmekte ve sorunlar imkanlar dahilinde çözülmektedir.

6 – BİRLİKLERE ÜYELİKLER:

Belediyemiz tarihi kentler birliğine ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üyedir. ve üyeliği devam ediyor. her yıl 3-4 defa Türkiye’nin muhtelif İllerinde birlik toplantıları düzenlenmektedir.
Tarihi ve doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında önem ve ağırlık verilen kentler kentsel sit, Arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit olarak tescil edilmiş kentler, güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve tanınan kentler, önemli tarihsel olayların cereyan ettiği kentler ve geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler bu birliğe üye olmaktadır.İşte bu yüzden Tillo Belediyesi olarak bu tarihi İlçemizi tanıtmak ve gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz projeleri hayata geçirmek ve bu tarihi ilçemizin tarihini ,önemini yaşatmak için bu birliğe üye olunmuştur.
Tarihi Kentler Birliği Tarihi kent dokularının ve kentsel kültürel mirası koruma ve imar konularında birliğe üye Belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar Tarihi Kentler Birliği üye Belediyelere Belediyecilik, koruma, Kültür,çevre imar ve Tarihi kent konularıyla eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar Birliğe bağlı Belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler koordine eder ortak alımlarda bulunur. Yatırımları organize eder ve denetler.
Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye Belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur. Bu gibi girişimleri organize eder yapar ve yaptırır. yayın faaliyetlerinde bulunarak üye Belediyeleri kamuoyuna bilgilendirici proğramlar düzenler. Tarihi Kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkmasını destekler amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.
İlçemizde Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatmak kapsamında Tarihi Kentler Birliği Belediyemiz tarafından düzenlenen sokak sağlıklaştırma projeleri ve tarihi mezarlık projelerine destek vermiş ve projelerin uygulanması için ödenek konusunda ilgili Bakanlıklarda girişimlerde bulunacaklarına söz vermişlerdir.