Belediye Sitesi
ŞEYH HAMZA EL-KEBİR Hz.

Şeyh Hamza El-Kebir Hazretleri İslam tarihine, “Allahın Kılıcı” ünvanıyla geçen, Sureyi’nin Hums kendinde medfun büyük sahabi Ha­id bin Velid’in (ra) mübarek soyundandır. Bu, tevatür ve büyük zatların takriri ile sabittir. Ayrıca ceddimiz Şeyh İsmail Fakirullah’ın da meşhur Kuyu Kasidesi’nde zikrettiği üzere sahabelerden sadece Halid bin Velid’in (ra) mana meclisine gelmesi, Şeyh Hamza elKebir Hazretlerinin onun soyundan geldiğini mânen te’yit etmektedir.

Cedlerinden biri, H. 470 – M. 1077 ile H. 561 – M. 1166 yılları arasında yaşayan Şah-ı Geylani Şeyh Abdülkadir Hazretlerine muasır olmuş, hatta birbirlerine cübbe giydirip karşılıklı hila­fet alıp vermişlerdir.

Daha sonra Şeyh Hamza elKebir Hazretlerinin kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle birinci ya da ikinci dedesi Hums’un Tedmur kasabasından hicret edip Tillo’ya gelir ve burada yerleşir.

Şeyh Hazretlerinin doğum tarihiyle ilgili hiç bir esere rastlayamadık. Tevatürle sabit olan onun büyük velayeti ve Kutbiyyet makamına ulaşmış Tillo’nun başta gelen velilerden biri olduğudur.

Hızlı Menü