TİLLO BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

http://www.tillo.bel.tr/wp-content/uploads/2020/12/03122020_ilan-t-llo-beled-yes-20201203112954-dönüştürüldü.docx

başvuru formu için tıklayınız http://www.tillo.bel.tr/wp-content/uploads/2021/01/EK-1-BAŞVURU-FORMU.pdf