Projelerimiz

Birliklere üyelik

Belediyemiz tarihi kentler birliğine ve Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üyedir. ve üyeliği devam ediyor. her yıl 3-4 defa Türkiye’nin muhtelif İllerinde birlik toplantıları düzenlenmektedir.

Tarihi ve doğal çevre korumasına yerel yönetim politikalarında önem ve ağırlık verilen kentler kentsel sit, Arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit olarak tescil edilmiş kentler, güçlü ve önemli anıtsal yapıları bulunan ve tanınan kentler, önemli tarihsel olayların cereyan ettiği kentler ve geçmiş uygarlıklara başkentlik yapan kentler bu birliğe üye olmaktadır.İşte bu yüzden Tillo Belediyesi olarak bu tarihi İlçemizi tanıtmak ve gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz projeleri hayata geçirmek ve bu tarihi ilçemizin tarihini ,önemini yaşatmak için bu birliğe üye olunmuştur.

Tarihi Kentler Birliği Tarihi kent dokularının ve kentsel kültürel mirası koruma ve imar konularında birliğe üye Belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar Tarihi Kentler Birliği üye Belediyelere Belediyecilik, koruma, Kültür,çevre imar ve Tarihi kent konularıyla eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar Birliğe bağlı Belediyeler adına amaca uygun çalışmaları düzenler koordine eder ortak alımlarda bulunur. Yatırımları organize eder ve denetler.

Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye Belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur. Bu gibi girişimleri organize eder yapar ve yaptırır. yayın faaliyetlerinde bulunarak üye Belediyeleri kamuoyuna bilgilendirici proğramlar düzenler. Tarihi Kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkmasını destekler amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir.

İlçemizde Tarihi ve doğal çevreyi kültürel mirası koruma ve yaşatmak kapsamında Tarihi Kentler Birliği Belediyemiz tarafından düzenlenen sokak sağlıklaştırma projeleri ve tarihi mezarlık projelerine destek vermiş ve projelerin uygulanması için ödenek konusunda ilgili Bakanlıklarda girişimlerde bulunacaklarına söz vermişlerdir.

İçme suyu

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İçme suyu projeleri tamamlanmış ve ihale aşamasına getirilmiştir. Hedefimiz 2016 yılında İçme suyu projelerinin tamamlanması ve İlçemizin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulmasıdır.

Kanalizasyon

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Kanalizasyon Projesi, şehiriçi içmesuyu projesi ve Yağmur suyu projeleri ihale edilmiş ve uygulama projelerine başlanmıştır. Hedefimiz 2017 yılında Kanalizasyon, içmesuyu ve Yağmur suyu projelerinin tamamlanması ve İlçemizin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulmasıdır.

Haşerelerle mücadele

Belediye Başkanlığımız tarafından kısıtlı olan imkanlarla İlçemize haşerelere karşı yaz aylarında düzenli bir şekilde ilaçlama yapılmaktadır. Belediyemizce geçen yıllardan bu yana muhtelif Bakanlıklarda 5 Adet projemiz mevcut olup, ilgili Bakanlıklardan ödenek çıkarılması durumunda ilgili projeler hayata geçirilecektir