Tillo’nun Tarihçesi

Siirt’e bağlı bir ilçe olan Tillo’nun tarihi çok eskilere dayanır. Hıristiyanlık ve İslam dönemlerinde kültürel bir merkez olan tillo da, kendi adıyla para basıldığı gibi Hıristiyanlık döneminde de İlim merkezi olduğu yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır. M.Ö.2000 başlarından itibaren Samiler, Babil ve Asurlar bölge üzerinde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir.

Alparslan’ın Anadolu’ya girişinden sonra Tillo Selçukluların hakimiyetine girmiştir. 1514 yılında yapılan Çaldıran zaferinden sonra büyük tarihçi İdris-i BİTLİSİ’ nin gayretleriyle Tillo Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altına girmiş ve 1884 yılında Bitlis eyaletine bağlanmıştır.

Evliyalar diyarı Tillo ilçesinin anlamı Süryanicede “Yüksek Ruhlar” dır. 1514’te Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Tillo Nahiyesi(İlçesi) , ilçe olduktan sonra Aydınlar ismini almıştır.

Günümüzde Siirt il merkezi ile mesafe dokuz kilometredir, il merkezi ile Tillo arasındaki yol asfalttır, ilçede karasal iklim hakimdir ve doğu tarafından Botan Çay’ı geçmektedir, ilçenin kültür yönüyle zengin bir tarihi vardır.

İlçe türbe ve ziyaret yerlerinin fazla oluşu nedeniyle yöre halkının ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Yörede Yaşamış ve İlçe’de türbesi bulunan bazı alim ve evliyalar : İsmail Fakirullah Hz. , İbrahim Hakkı Hz., Şeyh Hamza El Kebir Hz., Şeyh Mücahit Hz., Gavsul Memduh Hz., Zemzem’il-Hassa Hz.(Bayan Evliya).

İlçe, tarihi seyri içinde özellikle Osmanlı Döneminde önemli kültür ve eğitim merkezi olma vasfını korumuştur.

Medreselerinde dini ilimlerin, zamanın ilerisinde bir seviyede verilen fen ilimleri (astronomi, matematik,fizik,kimya,biyoloji ve tıp) ile beraber günümüzün bilim adamlarını ve görenleri hayret içinde bırakacak nitelikte verildiği bir ilim merkezi olmuştur.