Belediye Sitesi
ZEMZEM'İL HASSA HATUN HAZRETLERİ

Doğum tarihi 1765, Vefat tarihi ise 1852 yıllarıdır. Şeyh Mustafa Fani Hz.’nin kızıdır. Sultan Memduh Hz.’nin eşidir. Kendisine has divanı vardır. Yaşantısı ibadet ve zikir ile geçmiştir. Sultan Memduh Hz.türbesinde medfundur.

Halk arasında Kubbe-i Hasiye olarak bilinen Zemzem-il Hassa Hz.lerinin ibadet etmek maksadıyla yapırdığı türbe.

1890 yılında Tillo’ya gelen Bediüzzaman, Kubbe-i Hasiye denilen bu kubbede tek başına kalarak Kamus-u Okyanus adlı lügati babu’s-sin’e kadar (1155 sahife) ezberlemiştir.

Bu arada kardeşi Mehmet’in getirdiği yemeğin tanelerini karıncalara veriyor suyuna da ekmeğini batırarak yermiş. Neden böyle yapıyorsun diyenlere Bediüzzaman: ”Karıncaların içtimai hayatlarında malikiyet, çalışkanlık, yardımlaşma ve vazifeşinaslık var. Ben bunu gördüğüm için bunların cumhuriyetçi oluşlarına mükafaatten kendilerine yardım etmek istiyorum” diye cevap verir.

Hızlı Menü